Özel Balat Or-Ahayim Hastanesi
 

Özel Balat Or-Ahayim Hastanesi, YTÜ Akademik ve İdari Personeli ve 1.Derece yakınlarından muayenede hastane katılım payı almadan (30 TL yerine devletin katkı payı olan 12 TL) hizmet verecektir. Diğer işlemlerde (laboratuar, radyoloji, endoskopi, ameliyat ve cerrahi işlemlerde) SGK'dan indirim yapılacaktır.

Randevu Tel:0212 4910000

www.balathastanesi.com.